DESA MUARA ANDEH


Alamat Kantor : Desa Muara Andeh RT. 001


                                                                

                                                                           MARNO, SP

                                                                     Pjs. Kepala Desa


DATA APARATUR DESA

NO. NAMA JABATAN
1 Doni Saputra Bendahara Desa
2 Mustang Plh. Kaur Pemerintahan
3 Karya Plh. Kaur Pembangunan
4 Mikael Ibun Kaur Umum
5 Sunah Staf Desa
6 Samuel Reza Staf Desa
7 Hatin Staf Kebersihan
8 Dana Petugas Kebersihan
9 Karani Petugas Kebersihan

 

© 2019 Kecamatan Muara Samu,