Camat Muara Samu


 

                                    

                                            Profil Camat Muara Samu

N a m a         : AMRI YULIHARDI, S.STP, M.Si
NIP                : 19840726 200212 1 001
Pangkat         : Pembina Tingkat I / IVa
TTL                : 26 Juli 1984
Agama           : Islam
Alamat           : Tanah Grogot
 

Data Keluarga:

 

 

Isteri : dr. Rini Savitri Wulandari
 

 

 

==========================================================================

 

© 2021 Kecamatan Muara Samu,